Muốn chọn cán bộ giỏi, cần thực hiện tốt dân chủ, công khai, minh bạch

Ông Vũ Quốc Hùng, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Ảnh Xuân Hải
Ông Vũ Quốc Hùng, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Ảnh Xuân Hải
Ông Vũ Quốc Hùng, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Ảnh Xuân Hải
Lên top