Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Mừng con được cướp biển thả về, mẹ già 2 lần ngất xỉu