Mục tiêu kinh tế số chiếm 30% GDP vào năm 2030: Mở ra cơ hội lớn cho Việt Nam đột phá

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm gian trưng bày kinh tế số tại Hội nghị tổng kết công tác Bộ TTTT năm 2019. Ảnh: N.THẮNG
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm gian trưng bày kinh tế số tại Hội nghị tổng kết công tác Bộ TTTT năm 2019. Ảnh: N.THẮNG
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm gian trưng bày kinh tế số tại Hội nghị tổng kết công tác Bộ TTTT năm 2019. Ảnh: N.THẮNG
Lên top