Mức thu lệ phí trước bạ ô tô điện chạy pin là 0% trong vòng 3 năm tới

Trạm sạc xe ôtô điện. Ảnh LDO
Trạm sạc xe ôtô điện. Ảnh LDO
Trạm sạc xe ôtô điện. Ảnh LDO
Lên top