Mức hỗ trợ người lao động ngừng việc, nghỉ việc không lương do COVID-19

Gói chính sách hỗ trợ hướng tới nhiều người lao động gặp khó khăn do dịch COVID-19. Ảnh Hà Anh
Gói chính sách hỗ trợ hướng tới nhiều người lao động gặp khó khăn do dịch COVID-19. Ảnh Hà Anh
Gói chính sách hỗ trợ hướng tới nhiều người lao động gặp khó khăn do dịch COVID-19. Ảnh Hà Anh
Lên top