Mua vắc-xin phòng COVID-19 là trường hợp cấp bách, phải thực hiện ngay

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ về việc mua vắc-xin phòng COVID-19.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ về việc mua vắc-xin phòng COVID-19.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ về việc mua vắc-xin phòng COVID-19.
Lên top