Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Mưa và gió rét ở miền Bắc kéo dài đến bao giờ?