Mưa trên diện rộng, nguy cơ ngập úng tại một số vùng