Gia Lai:

Mua mì tôm, 1 học sinh bị xe tải cán tử vong