Mưa lũ tại Quảng Nam: Thiệt hại nặng nề tại 2 huyện Nam Trà my và Bắc Trà My