Mưa lớn và lốc xoáy gây thiệt hại nặng tại Quảng Bình