Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Mưa lớn và lốc xoáy gây thiệt hại nặng tại Quảng Bình