Mưa lớn, nhiều hồ chứa tại miền Trung đồng loạt xả lũ