Mưa lớn, cây xanh liên tục gãy đổ đè nhiều xe hơi ở TPHCM