Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Mưa kết hợp triều cường, người Sài Gòn co ro trong nước ngập