Mưa đá bất ngờ xuất hiện tại nhiều địa phương miền Bắc