Mùa của niềm tin

Tổng Bí thư - Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng thăm hỏi người dân. Ảnh: TTXVN
Tổng Bí thư - Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng thăm hỏi người dân. Ảnh: TTXVN
Tổng Bí thư - Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng thăm hỏi người dân. Ảnh: TTXVN
Lên top