MTTQ Việt Nam tham gia phòng, chống tham nhũng, lãng phí

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao đổi cùng các đại biểu tại Hội nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Ảnh: VIỆT DŨNG/SGGP
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao đổi cùng các đại biểu tại Hội nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Ảnh: VIỆT DŨNG/SGGP
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao đổi cùng các đại biểu tại Hội nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Ảnh: VIỆT DŨNG/SGGP