MTTQ Việt Nam: Đoàn kết toàn dân tộc, đưa đất nước vượt qua khó khăn

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn trao đổi cùng đại biểu tham dự Hội nghị. Ảnh: Quang Vinh
Chủ tịch Trần Thanh Mẫn trao đổi cùng đại biểu tham dự Hội nghị. Ảnh: Quang Vinh
Chủ tịch Trần Thanh Mẫn trao đổi cùng đại biểu tham dự Hội nghị. Ảnh: Quang Vinh
Lên top