MTTQ Việt Nam đã hỗ trợ người nghèo xây dựng, sửa chữa được 127.427 căn nhà

Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam tham dự chương trình. Ảnh: Hương Diệp
Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam tham dự chương trình. Ảnh: Hương Diệp
Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam tham dự chương trình. Ảnh: Hương Diệp
Lên top