Đại học Huế:

Một trưởng khoa tổ chức 40 chương trình giảng dạy khác với phê duyệt

Những tác phẩm điêu khắc trong khuôn viên Trường Đại học Nghệ thuật Huế. Ảnh: H.V.M
Những tác phẩm điêu khắc trong khuôn viên Trường Đại học Nghệ thuật Huế. Ảnh: H.V.M
Những tác phẩm điêu khắc trong khuôn viên Trường Đại học Nghệ thuật Huế. Ảnh: H.V.M
Lên top