Một thế kỷ nguyện vọng về quyền con người

Nguyễn Ái Quốc tại Hội nghị Vécxây (Pháp) năm 1919. Ảnh: T.L
Nguyễn Ái Quốc tại Hội nghị Vécxây (Pháp) năm 1919. Ảnh: T.L
Nguyễn Ái Quốc tại Hội nghị Vécxây (Pháp) năm 1919. Ảnh: T.L
Lên top