Một tác phẩm giải A Báo chí Quốc gia bị “hạ giải” do lỗi kỹ thuật

Ông Hoàng Vĩnh Bảo - Thứ trưởng Bộ TTTT, ông Hồ Quang Lợi - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam và ông Trần Bá Dung - Trưởng ban Thư ký Hội đồng giải, Trưởng ban Nghiệp vụ chủ trì họp báo. Ảnh H.N
Ông Hoàng Vĩnh Bảo - Thứ trưởng Bộ TTTT, ông Hồ Quang Lợi - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam và ông Trần Bá Dung - Trưởng ban Thư ký Hội đồng giải, Trưởng ban Nghiệp vụ chủ trì họp báo. Ảnh H.N
Ông Hoàng Vĩnh Bảo - Thứ trưởng Bộ TTTT, ông Hồ Quang Lợi - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam và ông Trần Bá Dung - Trưởng ban Thư ký Hội đồng giải, Trưởng ban Nghiệp vụ chủ trì họp báo. Ảnh H.N
Lên top