Một số hình ảnh của Chủ tịch Nước Trần Đại Quang tại Quốc hội khóa XIV

Lên top