Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Một phụ nữ nhảy cầu Chương Dương được cảnh sát cứu sống