Một người rút khỏi danh sách ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XV

Đại tá Nguyễn Thế Anh xin rút khỏi danh sách ứng viên đại biểu Quốc hội khóa XV và đã được Hội đồng Bầu cử Quốc gia chấp thuận.
Đại tá Nguyễn Thế Anh xin rút khỏi danh sách ứng viên đại biểu Quốc hội khóa XV và đã được Hội đồng Bầu cử Quốc gia chấp thuận.
Đại tá Nguyễn Thế Anh xin rút khỏi danh sách ứng viên đại biểu Quốc hội khóa XV và đã được Hội đồng Bầu cử Quốc gia chấp thuận.
Lên top