Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Một người đàn ông nhảy từ cầu Dã Viên xuống sông Hương