Một lãnh đạo Ban Dân vận Trung ương làm Phó Bí thư Tỉnh uỷ Đắk Nông

Ông Điểu K’Ré vừa được Bộ Chính trị điều động, phân công làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Đắk Nông (nhiệm kỳ 2020-2025).
Ông Điểu K’Ré vừa được Bộ Chính trị điều động, phân công làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Đắk Nông (nhiệm kỳ 2020-2025).
Ông Điểu K’Ré vừa được Bộ Chính trị điều động, phân công làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Đắk Nông (nhiệm kỳ 2020-2025).
Lên top