Một huyện ở Quảng Ngãi tổ chức bầu cử thêm đại biểu Hội đồng nhân dân

Điểm bầu cử ở xã Bình Mỹ - nơi sẽ tổ chức bầu cử thêm vào ngày 30.5. Ảnh: Thanh Chung
Điểm bầu cử ở xã Bình Mỹ - nơi sẽ tổ chức bầu cử thêm vào ngày 30.5. Ảnh: Thanh Chung
Điểm bầu cử ở xã Bình Mỹ - nơi sẽ tổ chức bầu cử thêm vào ngày 30.5. Ảnh: Thanh Chung
Lên top