Một hành trình vĩ đại

Nhiều hình ảnh, tài liệu về Bác Hồ được trưng bày tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. Ảnh: Phạm Đông
Nhiều hình ảnh, tài liệu về Bác Hồ được trưng bày tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. Ảnh: Phạm Đông
Nhiều hình ảnh, tài liệu về Bác Hồ được trưng bày tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. Ảnh: Phạm Đông
Lên top