QUỐC HỘI THÔNG QUA LUẬT AN NINH MẠNG:

Một dự luật cần thiết và vì lợi ích quốc gia

Quốc hội thông qua Luật An ninh mạng. Ảnh: A.C
Quốc hội thông qua Luật An ninh mạng. Ảnh: A.C
Quốc hội thông qua Luật An ninh mạng. Ảnh: A.C