Một Cảnh sát giao thông bị đối tượng xăm trổ đánh tới tấp