Một bộ phận công chức và học sinh Đà Nẵng được nghỉ trong Tuần lễ cấp cao APEC 2017

Lên top