Mong những giải pháp đưa Trường Sa phát triển vượt bậc

Cử tri huyện Trường Sa mong các đại biểu được tín nhiệm sẽ có những giải pháp đưa huyện đảo phát triển mạnh. Ảnh: Phương Linh
Cử tri huyện Trường Sa mong các đại biểu được tín nhiệm sẽ có những giải pháp đưa huyện đảo phát triển mạnh. Ảnh: Phương Linh
Cử tri huyện Trường Sa mong các đại biểu được tín nhiệm sẽ có những giải pháp đưa huyện đảo phát triển mạnh. Ảnh: Phương Linh
Lên top