Môn toán thi trắc nghiệm: Lợi thế cho những học sinh có tư duy nhanh nhưng khả năng trình bày tự luận kém