Mỗi xã phải tinh giản ít nhất được một người

Ông Bùi Đức Thụ. Ảnh: Xuân Hải
Ông Bùi Đức Thụ. Ảnh: Xuân Hải
Ông Bùi Đức Thụ. Ảnh: Xuân Hải
Lên top