Môi trường, đất đai…tiềm ẩn nguy cơ trở thành điểm "nóng" khiếu nại, tố cáo

Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái báo cáo tại phiên họp. Ảnh N.T
Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái báo cáo tại phiên họp. Ảnh N.T
Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái báo cáo tại phiên họp. Ảnh N.T
Lên top