Mọi luận điệu, chiêu trò không thể phủ nhận thành công của cuộc bầu cử

Thợ mỏ Cty than Hòn Gai bỏ phiếu tại khu vực bầu cử số 8, phường Cao Xanh, TP.Hạ Long (Quảng Ninh). Ảnh: T.N.D
Thợ mỏ Cty than Hòn Gai bỏ phiếu tại khu vực bầu cử số 8, phường Cao Xanh, TP.Hạ Long (Quảng Ninh). Ảnh: T.N.D
Thợ mỏ Cty than Hòn Gai bỏ phiếu tại khu vực bầu cử số 8, phường Cao Xanh, TP.Hạ Long (Quảng Ninh). Ảnh: T.N.D
Lên top