Mỗi cơ quan báo chí phải là “pháo đài” chính trị tư tưởng vững chắc

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu chỉ đạo tại hội thảo. Ảnh: Phạm Đông
Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu chỉ đạo tại hội thảo. Ảnh: Phạm Đông
Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu chỉ đạo tại hội thảo. Ảnh: Phạm Đông
Lên top