Mới chớm bão số 3, đã tái hiện lũ bùn từ dự án FLC Hạ Long