Mở rộng hợp tác ASEAN+3 trên các lĩnh vực mới

Hội nghị các Quan chức Cao cấp (SOM) ASEAN+3 giữa ASEAN với các Đối tác Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc diễn ra theo hình thức trực tuyến. Ảnh: Bộ Ngoại giao
Hội nghị các Quan chức Cao cấp (SOM) ASEAN+3 giữa ASEAN với các Đối tác Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc diễn ra theo hình thức trực tuyến. Ảnh: Bộ Ngoại giao
Hội nghị các Quan chức Cao cấp (SOM) ASEAN+3 giữa ASEAN với các Đối tác Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc diễn ra theo hình thức trực tuyến. Ảnh: Bộ Ngoại giao
Lên top