Mở rộng đối tượng được hỗ trợ do ảnh hưởng của COVID-19

Nghị quyết số 154/NQ-CP ngày 19.10.2020 mở rộng các đối tượng được nhận hỗ trợ do dịch COVID-19. Ảnh minh hoạ: Quế Chi
Nghị quyết số 154/NQ-CP ngày 19.10.2020 mở rộng các đối tượng được nhận hỗ trợ do dịch COVID-19. Ảnh minh hoạ: Quế Chi
Nghị quyết số 154/NQ-CP ngày 19.10.2020 mở rộng các đối tượng được nhận hỗ trợ do dịch COVID-19. Ảnh minh hoạ: Quế Chi
Lên top