Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Mô hình tằm tự đan thảm tơ độc đáo nhất thế giới đã về xứ Nghệ