Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Vụ nghi vấn cầu bị sạt lở mố, đường dẫn và taluy vì không có cốt thép tại Quảng Nam:

Mố, đường dẫn và taluy không có cốt thép, lỗi do mưa lũ