“Mở” Cổng Thông tin nhân đạo Quốc gia để tiếp nhận ủng hộ người nghèo

Các đồng chí lãnh đạo thực hiện thao tác nhắn tin trên điện thoại di động. Ảnh: Thành Chung.
Các đồng chí lãnh đạo thực hiện thao tác nhắn tin trên điện thoại di động. Ảnh: Thành Chung.
Các đồng chí lãnh đạo thực hiện thao tác nhắn tin trên điện thoại di động. Ảnh: Thành Chung.
Lên top