Mở các đường bay quốc tế nhưng phải kiểm soát dịch COVID-19

Lên top