Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng:

Minh bạch thì phải dám cắt bỏ quyền lợi cát cứ, hướng tới lợi ích chung

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng. Ảnh NT
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng. Ảnh NT
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng. Ảnh NT
Lên top