Miền Trung kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Pa-nô tuyên truyền cuộc thi tìm hiểu về Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Pa-nô tuyên truyền cuộc thi tìm hiểu về Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Pa-nô tuyên truyền cuộc thi tìm hiểu về Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Lên top