Miền Trung có thể tiếp tục “mưa thối đất” do ảnh hưởng của áp thấp