Chúc mừng năm mới 2020
Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng

Miễn nhiệm và bầu bổ sung nhiều thành viên HĐND và UBND TP.Hải Phòng

Lãnh đạo HĐND và UBND TP Hải Phòng tặng hoa các nhân sự vào các vị trí mới - Ảnh HT
Lãnh đạo HĐND và UBND TP Hải Phòng tặng hoa các nhân sự vào các vị trí mới - Ảnh HT
Lãnh đạo HĐND và UBND TP Hải Phòng tặng hoa các nhân sự vào các vị trí mới - Ảnh HT
Lên top