Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đối với ông Trần Ngọc Căng

HĐND tỉnh Quảng Ngãi khóa XII nhiệm kỳ 2016-2021, kỳ họp thứ 19. Ảnh: L.Bằng
HĐND tỉnh Quảng Ngãi khóa XII nhiệm kỳ 2016-2021, kỳ họp thứ 19. Ảnh: L.Bằng
HĐND tỉnh Quảng Ngãi khóa XII nhiệm kỳ 2016-2021, kỳ họp thứ 19. Ảnh: L.Bằng
Lên top